ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3ος ΚΥΚΛΟΣ
 
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ :
Α' , Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 9:45-11:45
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: 9:45-11:45
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ: 9:45-11:45
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: 12:00-15:00

Η παρουσία των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας σας για κάποιο σοβαρό λόγο θα πρέπει να ενημερώνετε τη γραμματεία του φροντιστηρίου
Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο φροντιστήριο 5 λεπτά πριν την έναρξη των διαγωνισμάτων σύμφωνα με το ωράριο που αναγράφεται δίπλα.
Το ωράριο θα τηρείται αυστηρά και δεν θα δίνεται παράταση σε περίπτωση καθυστέρησης .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
16/10/16 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΚΘΕΣΗ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ
Γ'' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β'' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α'' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
23/10/16 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΑΟΘ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ
6/11/16 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΑΕΠΠ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ. ΕΚΘΕΣΗ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
13/11/16 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ.
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣ. ΚΑΤ.
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ-ΚΕΙΜΕΝΑ
20/11/16 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΘ. ΚΑΤ.
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΜΑΘ. ΚΑΤ.
Γ'' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Β'' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΘ. ΚΑΤ.
Α'' ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ-ΚΕΙΜΕΝΑ
Β'' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ-ΚΕΙΜΕΝΑ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4/12/16 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΑΘ. ΓΕΝ.
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛ. ΚΑΤ.
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ.
Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Τελευταία Νέα Minimize
 
 
Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Τετάρτη 4 Μαϊου 2016

Το φροντιστήριο Κίνητρο διοργανώνει Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: Επιλέγω Σπουδές και Επάγγελμα

 
 
 
Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ
Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Συμμετέχουμε στα επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ