ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ......τα πρώτα βήματα
 

 

Α' ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Αρχαία 2
Νεοελ. Γλώσσα 1
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 6
 
Β' & Γ' ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
Νεοελ. Γλώσσα 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 9

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται καθημερινά για το σχολείο αποκτώντας αυτοπεποίθηση και σιγουριά.