ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ .....αρχίζει η εξειδίκευση
 

Οι μαθητές μας επιλέγουν κατεύθυνση και ξεκινούν μια ολοκληρωμένη προετοιμασία.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 2
Έκθεση 2
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 5
Λατινικά (Γ' Λυκείου) 1
Έκθεση  2
Άλγεβρα  2
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους μαθητές της Β' Λυκείου λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας στην ύλη της Γ' Λυκείου.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Φυσική Γ' Λυκείου 1
Χημεία Γ' Λυκείου 1
Βιολογία Γ' Λυκείου 1
Α.Ο.Θ. Γ' Λυκείου 1
Α.Ε.Π.Π. Γ' Λυκείου 1

Οι μαθητές της Β' τάξης του Λυκείου γράφουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς 21 διαγωνίσματα προσομοίωσης.