ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ .....ο δρόμος για την επιτυχία
 

Οι μαθητές μας, υποψήφιοι φοιτητές πλέον, μέσα από ένα συστηματικό πρόγραμμα μελέτης εξασφαλίζουν την εισαγωγή τους στις περιζήτητες σχολές των ΑΕΙ & ΤΕΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά & Στατιστική 2
Βιολογία Γεν. παιδείας 2
Ιστορία Γεν. παιδείας 2

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 4
Λατινικά 3
Ιστορία 3
Έκθεση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12
 
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία 3
Έκθεση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17
 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 5
Α.Ε.Π.Π. Η/Υ 2
Α.Ο.Θ. 3
Έκθεση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12

 

Οι μαθητές της Γ' τάξης του Λυκείου γράφουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς 15 διαγωνίσματα προσομοίωσης διάρκειας 3 ωρών.